13. marca 2020 sa v meste Karachi Pakistan otvoril „Mr.huolang“, ktorý posilnil dôveru značiek na trhu a posilnil most dôvery s partnermi.


_20200304124534.jpg


Obchodný predajca Karachi - Waqar Khan je kupujúcim 25. veľtrhu Yiwu. Počas veľtrhu Yiwu cítil, že výrobky sú vhodné pre každodenné potreby a cena je ľuďom blízka. Po komunikácii lepšie porozumel obchodnému modelu Mr.huolang. Pod vedením manažéra Zhanga, ktorý navštívil predvádzaciu miestnosť a obchody v sídle a podpísal zmluvu rozhodujúcim spôsobom.


Tri mesiace príprav, od plánovania obchodu, dizajnu priestorov, výberu produktu, vystavenia, plánovania publicity atď., Ústredie poskytlo kompletný plán. Po každom kroku nasleduje odborný dohľad, usmernenie a podpora. Správny imidž značky a vysokokvalitné výrobky, ktoré zodpovedajú dopytu spotrebiteľov, to urobiliMr.Holang Obchod Karachi okamžite vynikne a je medzi miestnymi spotrebiteľmi veľmi žiadaný.


_20200304124.jpg


_20200318135321.jpg


Čas zverejnenia: 07. júla 2021